Performance in Theater im Pumpenhaus |Folkwang Tanzabend and Perfomance Bochum, Cooperation between Joachim Goldschmidt and Giorgia Maddamma

Folkwang Tanzabend
Performance | Fr 12.05.2017, 20.00 Uhr

Folkwang Tanzabend

Im Rahmen von tanz nrw 17

NOUS DEUX
Choreografie: Malou Airaudo, Tanz: Giorgia Moddamma

BARKE
Choreografie, Tanz: Stephan Briknmann

SOLÉY LÉVE
Choreografie: Kai Strathmann, Tanz: Jordan Gigout, Guilia Nicoletti

ONE HUNDRED
Choreografie, Tanz: Federico Rodolfo Zapata González

JOHNNY
Choreografie: Giorgia Maddamma, Tanz: Simon Wolant

TRY ZWEI
Choreografie, Tanz: Stephan Brinkmann, Giorgia Maddamma

click there for information


**********   PRESS    *********

******************************************************************************************************************

 

May 12 Bochum, Annelise Brost Musikforum Ruhr

Performance “Schluss mit süß” – Cooperation between Joachim Goldschmidt and Giorgia Maddamma

 

  • May 27 Beckum, Performance “Schluss mit süß”- Cooperation between Joachim Goldschmidt and Giorgia Maddamma
  • June 16 Tecklenburg, performance “Schluss mit süß” – Cooperation between Joachim Goldschmidt and Giorgia Maddamma
  • July 8 Nordhausen, Performance “Schluss mit süß” – Cooperation between Joachim Goldschmidt and Giorgia Maddamma